Höstens sightseeing i skärgården

Höstens sightseeing i skärgården

Förutom taxibåtstjänster erbjuder vi på förhand planerade skärgårdsturer under vilka du kan njuta av skärgårdens vackraste vyer. Det går bra att även kombinera sightseeing med en kopp kaffe eller ett glas på en servering vid havsnära miljö.

Skärgården är oerhört vacker om hösten och återresan till fastlandet i sakta mörknande afton är en sann upplevelse. Sommarens stohej är redan förbi och den svalnande kvällsluften får havsytan att ryka i ett lent dimmtäcke. Fräscha och syrehaltiga havsluften vederkvicker själen och då vägen för till sängs senare är en god natt sömn garanterad!

Skärgårdens bästa bitar

Välkommen att uppleva Sibbo skärgårds bästa bitar på en privat sightseeing tur som sträcker sig hela vägen från Helsingfors kommungräns till Borgå motsvarande!

Vi kör både igenom den vackra inre skärgården och över Sibbofjärden, där vi kan skönja öppet hav. Längs den smala Kitö inre farleden anländer vi till en vik som kallas för Insjön och precis som namnet antyder, påminner om ett insjölandskap.

I priset ingår

 • Privat sightseeing med karga utskärsstränder och pittoreska inre skärgårds environger samt trånga farleder inskärs. Vi kan se vackra spetsvillor och fiskarkojor samt pampiga villor i Sibbostranden.
 • Landstigning till Norrkullalandet där vi klättrar upp till utkikstornet med en fantastisk vy över hela Sibbo skärgård
 • Vid önskan stannande för kaffe vid Gumbo Kiosk (Gumbostrand) och/eller ett glas vid Restaurang SSS Paviljongen (Spjutsund)
Pris sammanlagt199 €*
Personantal1-5*
Helhetstid2-3 h
– varav båtutfärdca. 1 h**
* Priset är inte beroende på personantalet, utan innefattar hela båten till sällskapets förfogande. I priset ingår moms. 10 %.
** Längden på färden beror på antalet pauser och väderförhållanden.

Rutt och sevärdheter

Rutten är ett förslag. Slutligt ruttval sker alltid baserat på rådande väderomständigheter.
 1. Färden börjar i Kalkstrand, varifrån vi styr mot sydväst.
 2. Vi stannar på ön Norrkullalandet där Sibbo kommuns rekreationsområde finns. Vi tar en liten promenad (sammanlagt ca. 2 km) och klättrar upp i utkikstornet med fantastisk vy över hela Sibbo skärgård.
 3. Sibbo inre skärgård är populärt bland fiskare och det är inte alls ovanligt att se fiskare försöka nappa gammelgäddor i vassen. Finska vikens farlighet kan också synas: den steniga och ställvis mycket grunda kusten har varit fatal för många skepp. Idag är rutterna väl utmärkta, men farlederna är ställvis mycket snäva.

  Vi kan beundra vackra spetsvillorna på skärgårds sidan och de lyxiga egnahemshusen på fastalandet. Mindre, mer anspråkslösa stugor finns ombord småholmarna.
 4. Om så önskas, kan vi ta en kaffepaus vid Gumbo Kiosk.
 5. Sibbo skärgård har varit bebott året om i århundraden – och är det fortfarande. På Simsalö fanns det länge en skola, men då elevantalet minskade konstant, drogs skolverksamheten till slut in helt och hållet. Nuförtiden ordnas sommarevenemang och lopptorg på Simsalö och på skolan finns bland annat konstutställningar. Simsalö brandtorn är ett viktigt landmärke och en sevärdhet. Enligt förhansöverenskommelse kan det ordnas med möjlighet att bekanta sig med hantverks försäljningsutställningen på Simsalö skola samt områdets historia presentation.
 6. Sibbo marknadsför sig ofta med att vara nära Helsingfors. I skärgården kan detta konkret ses då vi kör över gränsen mellan Sibbo och Helsingfors. Lyftkranarna i Nordsjö hamn stiger över trädtopparna alldeles nära. Kommungränser har dock inte brukat ha värst stor betydelse bland lokalbefolkningen. Folk härstammar i första hand från sin hemholme och först i andra hand tillhör de någon kommun.
 7. De nätta inre skärgården ändras till mer ruggade klippor, då fjärdarna vidgas och vi närmar oss yttre skärgården. Öppet hav syns mellan yttersta holmarna. Sibbofjärden skiljer inre och yttre skärgården från varandra och fungerar som delare mellan kommungränser. Tre kommuner delar gränser inom Sibbofjärden: Helsingfors, Sibbo och Borgå. Sannolikt tvingas vi sänka hastigheten en aning, då Sibbofjärden är välkänd för sina korsande vågor. Lyckligtvis är LauluVene planerad för de krävande utskärs omständigheterna!
 8. Vi rör oss längs Sibbofjärdens västra område mot Borgå, till styrbord (höger) kan Pörtö radarstation och radiomast synas ovanför trädtopparna i horisonten.
 9. Den långa fjärden får ofta vågorna att växa till öppet havs liknande omständigheter. Bottnets form skapar höga och vassa vågor. Viken, som stiger upp mot Borgå ås mynning, är förutom en viktig småbåtsfarled även större fartygs inkörport mot områdets hamnar.
 10. Då vi nalkas mot Sköldvik hamn vänder vi om och ser med stor sannolikhet stora tankfartyg. Oljeraffinaderiets hamn är mätt i ton östra Finska vikens mest livliga hamn.
 11. Om vi känner oss törstiga eller hungriga, eller ifall kaffetanden börjat verka, kan vi ta och sticka in oss till SSS Paviljongen, vars havsnära uteservering är ett populärt ställe för att införsupa skärgårdsstämning medan man kan följa med tankrarnas ankomst och avfärd.
 12. Returresan sker inre vägen. Vi klämmer in oss längs den mycket trånga Kitö inre farleden, som kräver en hel del uppmärksamhet av skepparen. I det snävaste passagen finns inte många decimeter mellan båten och bergsväggen. Dessutom åker vi under en låg bro, längre passagerare rekommenderas varmt att passera den sittandes i båten.
 13. Insjön på minner om ett insjölandskap med sina bukter intill inskärsfarleden. Sibbo skärgård är verkligen mångisdigt, så väl öppna fjärdar, havshorisonter som skyddadde innervikar med till och med insjöliknande landskap. Här finns verkligen allt!
 14. Från inskärs skyddade leder anländer vi tillbaka till Kalkstrand där vår färd avslutas.


OBS!
Temperaturförändringarna kan vara rätt stora på hösten och särskilt kvällarna svala. Ta med dig varma kläder eftersom det så gott som alltid blåser i skärgården och till havs. Båten är ju dock täckt och erbjuder skydd från både vind och regn. Det är också en god idé att ha med sig en vattenflaska. Alternativt kan drycker köpas vid Gumbo kiosk i början av vår färd.

Pörtö – en vaktpost vid öppet hav

Pörtö var under årtionden en stängd ö. Redan från 1868 fungerade det en lotsstation på Portö, men kring andra världskrigets tider började myndighetsverksamheten på Pörtö på allvar. Nuförtiden är Pörtö förutom året om bosättning för många människor samt sommarparadis för ett flertal sommargäster, också en populär rekreationsplats.

Pörtö befinner sig alldeles ute i yttre skärgården och erbjuder en hel del intressant historia att bekanta sig med.

Från kanonbatteri till rekreationsområde

Försvarsmakten handhöll sydöstra sidan av Pörtö under årtionden, eftersom ett 152 mm tornkanonsbatteri befann sig på området. Dessutom befann sig Sjöbevakningens bas intill lotsstationen och därutöver inhyste området även en radarstation. Det var vid laga vite förbjudet att stiga i land på stora delar av Pörtö.

Guidning med ledning av en reservunderofficer som tjänstgjort vid kustartilleriet

Vi stiger iland vid Pörtö skolbrygga, varifrån en promenad à cirka 20 minuter för oss till det gamla fortifikationsområdet. Vår skeppare har själv bakgrund som eldställnings kalkylunderofficer i reserven från kustartilleriet och är dessutom medlem av Suomenlinnan Rannikkotykistökilta (Gillet för Sveaborg kustartilleriregement). Medan vi går, kan vi samtidigt bekanta oss med vårt finska kustförsvar, som i mångt och mycket vilat på kustartilleriets breda axlar.

I skilnad till många av de övriga fortifikationerna längs Finska vikens kustförsvar, hörde Pörtö inte till det så kallade Peter den Stores havsfort, och är således inte uppfört av ryssarna. Pörtö batteri byggdes uttryckligen för att skydda mot ett potentiellt hot från öster och uppgjorde Pellinge segmentet för Kustartilleriregement 1 tillsammans med Lövö. Bägge ö hade 2 stycken kanoner av modellen 152/50 T och Pörtö rör stod eldfärdiga den 18 oktober 1939 då extraordinära repetitionsövningar hade påbörjats. En dryg månad senare, den 30 november 1939 bröt Vinterkriget ut.

I och med 1990-talet kördes de tunga 152 mm tornkanonbatterien så småningom ned i och med ibruktagandet av mer samtida system, vilket ledde till att även Pörtö tystnade. Slutligen avlägsnade sig Försvarsmakten från området år 2009 och även Sjöbevakningsstationen flyttades till en ny flytande station närmare Borgå två år senare. Tills året 2012 hade alla de tidigare förbjudna områden på Pörtö öppnats upp för rekreationsbruk.

En del av de deaktiverade försvarsbyggnaderna är öppna och det är möjligt att bekanta sig med dem på egen risk.

I priset ingår

 • Privat sightseeing med tyngpunkten i karga ytterskärsvyer, men Pörtö innervik med sina skyddade bukter och vackra stugor förvånar. Vi ser också den från Muminböckerna bekanta Söderskär – eller ”Muminpappans” – fyr stiga i horisonten.
 • Guidad promenadtur på Pörtö, där vi bekantar oss med holmens och områdets historia och ser bland annat den gamla skolan (från utsidan), fiskarsonens minneskors från 1800-talet samt 152 mm kanonerna med kasematter och manskaps- samt ammunitionsutrymmen som utgjorde Pellinge segment för Kustartilleriregementet 1.
Pris sammanlagt199 €*
Personantal2-5*
Helhetstid3 h**
– varav båtfärd 1 h**
– guidad rundtur på Pörtö2 h
* Priset beror inte på personantalet utan innehåller hela båten till privat förfogande. I priset ingår moms. 10 %.
**Färdtiden beror på rådande väderförhålanden. Rutten till Pörtö far över Sibbofjärden som ställvis kan ha krävande vindförhållanden.

OBS!
Temperaturförändringarna kan vara rätt stora på hösten och särskilt kvällarna svala. Ta med dig varma kläder eftersom det så gott som alltid blåser i skärgården och till havs. Båten är ju dock täckt och erbjuder skydd från både vind och regn. Det rekommenderas även att ha med sig en vattenflaska. Det finns inget dricksvatten till allmänt förfogande på Pörtö. Regnkläder är bra att ha med, eftersom rundvandringen i sin helhet sker utomhus (med undantag för eventuella besök i gamla byggnader).
Alla besök i byggnader eller försvarsfortifikationer sker helt och hållet på besökarens eget ansvar. Venetaxi.com ansvarar inte för eventuella skador till material eller personer.

Rutt och sevärdheter

Rutten är ett utkast. Slutliga rutten är alltid beroende på rådande väderförhållanden.
 1. Vi startar från Kalkstrand och styr nästan rakt söderut. Avståndet från fastlandet till Pörtö är något under 10 km / ca. 5,3 M.
 2. Halvvägs korsar vi kommungränsen mellan Sibbo och Borgå. Till styrbord (höger) kan vi se Sibbo Fagerö.
 3. Vi anländer till huvudfarleden framför Pörtö. Under vintern styrs trafiken till Sköldvik hamn längs denna farled, som hålls öppen med assistans från isbrytare. Under ordentliga isvintrar kan istäcket bra räcka hela vägen söder om Pörtö och då kan man exempelvis skrinna till och med hela vägen till Söderskär fyr.
 4. Landstigning sker vi Pörtö skola och vi bekantar oss med skolbyggnaden utifrån tillsammans med dess närmiljö. Nuförtiden är skolan en viktig knutpunkt för öns befolkning och diverse fester och försäljningar ordnas där. Skolan verkade ända till 1990-talet och dess sista elever är idag medelålders människor.
 5. Efter cirka 20 minuters promenad anländer vi till gamla sjöbevakningsstationen. Förutom sjöbevakningsstation har Pörtö varit hemvist för så väl lots- som tullverksamhet under århundradenas gång. De första myndighetspersonerna på Pörtö var uttryckligen lotsar.
 6. I området längs Makkaraudden fanns största delen av Pörtö batteris byggnader. Manskapskasernerna och fasta personalens bostadshus är fortfarande delvis kvar. Försvarsmakten utnyttjade området långt in på 2000-talet som övningsområde.
 7. Östra kanonen finns på en hög klippa med bra skjutsektor så väl rakt österut, som till norr och syd.
 8. Fiskarsonens minneskors från 1880-talet påminner om att havet alltid krävt sina offer och livet i yttre skärgården aldrig varit lätt. Eldledningstornet stiger upp på holmens högst punkt.
 9. Vi bekantar oss ännu med västra kanonen där vi under så kallade napalmskölden kan se hela vapnet, inklusive ammunitions- och manskapsutrymmen. Från västra kanonen går vi tillbaka till båten, därifrån vår returresa börjar runt Pörtö från sydost.
 10. Ett snävt sund skiljer Pörtö från brevid liggande Bodö och bland annat älgar och vitsvanshjortar kan ibland ses simmande över från ö till ö. Mitt emot udden Lilla Bodö finns Långholmen med sina vackra bodar.
 11. Vi passerar Bodö norra strand och m/b LauluVenes samt Venetaxi.com:s hemhamn då vi vänder tillbaka mot fastlandet.
 12. Till styrbord (höger) syns en lång vik som slutar vid Borgå ås mynning. Sköldvik oljeraffinaderi med sin hamn syns längre bort.
 13. Skärgården är hem för många djur och förändringar i omständigheterna leder också till förändring i djurens beteende. Bland annat har skarvar börjat flytta allt längre inskärs, vilket delvis beror på en ökande havsörns population. Skäret intill Skata Ledholmen är skarvaranas hemvist där den stiger spöklikt vit med hundratals skarvar längs dess stränder och upptorkade trädstammar.
 14. Vi återvänder till Kalkstrand, där hemfärden må fortsätta längs landsväg.

Bastubad i skärgården – som en del av Pörtö sightseeing eller skilt för sig

Vad kunde väl vara härligare än att avsluta en höstlig skärgårdsrundtur med privat bastutur med fantastisk havsutsikt. Bastubad kan anordnas antingen skilt för sig, eller i samband med Pörtö sightseeing.

Fagerös bastu ligger verkligt vackert till och det är lätt att ta ett uppfriskande dopp från bryggan i ändan av udden. Förutom bstu och tvättrum finns det också ett brasrum i bastun.

Privat bastu, också traktering ordnas

Förutom själva bastun kan även förfriskningar och traktering så som bastukorv ordnas. Fråga gärna om mera information!

I priset ingår

 • Användning av bastu och brasrum för 2,5 timmar
 • Transport tur-retur till Fagerö antingen som avslutning på Pörtö sightseeing, eller direkt från fastlandet
Pris som en del av Pörtö sightseeing179 €*
Pris som skild tjänst320 €**
Personantal2-5
Helhetstid2,5-3,5 h ***
* När bastubad integreras som en del av Pörtö sightseeing ökar sightseeing turnéns pris med 179 € . I priset ingår moms. 10 %.
** Som skild tjänst beställt ingår i priset 320 € förutom bastubadet också tur-retur resor från fastlandet till Fagerö. I priset ingår moms. 10 %.
*** Bastun till förfogande under 2,5 timmar. Dessutom transport antingen från fastlandet till Fagerö eller från Pörtö till Fagerö samt från Fagerö till fastlandet. I transporter i yttre skärgården kan väderomständigheter betydelsefullt förlänga restider.

OBS!
Temperaturförändringarna kan vara rätt stora på hösten och särskilt kvällarna svala. Ta med dig varma kläder eftersom det så gott som alltid blåser i skärgården och till havs och det lätt kan kännas kalt efter bastubadet. Båten är ju dock täckt och erbjuder skydd från både vind och regn. Det rekommenderas även att ha med sig en vattenflaska. Det finns dricksvatten på Fagerö att fylla på sin vattenflaska. Egna handukar (och simdräkter) medtages. Handukar kan också hyras för en liten ersättning, men de måste bokas i förväg.

Sightseeing turer också enligt beställning

Ifall du önskar en kombination av ovan presenterade tjänstehelheter eller önskar en skräddarsydd skärgårdstur, be gärna om offert!

Vänligen notera att mot en överkomlig tilläggsersättning kan det även tillsättas destinationer eller pauser i tjänsterna ovan. Det går bra att också till exempel att kombinera en sightseeing tur med geocaching. För tiden att leta reda på geocaches kan båten vänta vid överenskommen plats, alternativt kan korta förflyttningar görs som island hopping. Väntetaxan för väntande på plats är 60 € / h (inl. moms. 10 %) och för korta förflyttningar är debiteringen enligt flyttransport, från 90 € / h (inkl. moms. 10 %) (förflyttningar utan passagerare).

Om du vill kombinera flera ställen eller stanna oftare går det bra att göra. Exempelvis har Norrkullalandet (på bilden) flera geocaches. Pörtö kan också vara resmål frö geocaching då ett besök till Norrkullalandet kan göras på vägen till eller från Pörtö.

Vi skräddarsyr gärna en lämplig helhet enligt ditt behov, för ett angenämnt erjudande pris!