Behandling av personliga data

Vem vi är

Venetaxi.com tjänsten erbjuds av Vision A2Z Oy (Y-2918097-3).

Behandling av personliga data och insamlandet av dessa

Vi samlar inte aktivt in några personliga uppgifter om användarna av denna webbsida. För att trygga användings upplevelse och smidig verksamhet av tjänsten, använder vi oss av kakor (cookies). Genom att tillåta användningen av kakor, ger användaren tillåtelse till att dess IP adress kan vara synlig. Venetaxi.com använder dock inte denna information på något sätt i sin egen verksamhet. Samtliga användare har rätt att inte tillåta användningen av kakor under sitt besök. Då en användare givit tillstånd till kakor, uppfattas det att hen för ifrågavarande användningsgång avstått från sin rätt att inte tillåta kakor.

Registeruppgifter

Venetaxi.com samlar inte aktivt några registeruppgifter. Epost meddelanden och övrig korrespondens sker över säkrade uppkopplingar. Kundregistret består av epost meddelanden, som Kristian Meurman ansvarar om som. Vid anmodan, kan en person eller en representant för ett företag kräva, att all korrespondens och samtliga uppgifter som lagrats i och med epostmeddelanden stryks. Anmodan måste göras skriftligen och den bör skickas från den epost adress, som anmodan gäller. En mottagen anmodan kvitteras, varefter samtligt data förstörs slutgiltigt inom 7 dagar. Slutligen töms mellanminnet på datorn med vilken dataförstöringen utförts för att försäkra totalt borttagande av samtliga uppgifter. En data förstöring kan inte återkallas.

Tilläggsinformations förfrågningar samt anmodan att tömma registerdata ombeds att skickas per epost till: info@venetaxi.com

(C) Venetaxi.com 2022