Venetaxi.com


EXTRA! Kaunissaari / Fagerö + Norra Bodö

ELY-keskuksen järjestettyä korvaavaa liikennettä Kalkkiranta – Bodö – Pirttisaari reitille 12.7. alkaen ei tarvetta ylimääräisille Venetaxi.com:n alennushintaisille kuljetuksille ole, sillä yhteys mantereen ja saariston välillä on turvattu toistaiseksi. Sovitut kyydit ajetaan luonnollisesti. Koska Norra Bodöön ei ole yhteyttä, tarjoamme mahdollisuuden kuljetuksille Bodön postilaiturilta Norra Bodöön viikonloppuna 12. – 14.7. à 25 € / suunta / seurue (1-5 henkilöä, eli hinta koko veneeltä). Välille Sipoonlahti – Kaunissaari on mahdollista tilata kuljetus alennettuun hintaan 80 € / suunta.

Eftersom NTM-centralen har åstadkommit tillsvidare trafik på rutten Kalkstrand – Bodö – Pörtö från 12.7. finns inte behov för överlopps körerbjudanden av Venetaxi.com till nedsatt pris, då förbindelsen mellan fastland och skärgård är tillsvidare tryggad. Överenskomna skjutser körs naturligtvis. Eftersom inga turer körs till Norra Bodö erbjuder vi möjlighet till transport från Bodö postbrygga till Norra Bodö under veckoslutet 12. – 14.7. à 25 € / riktning / sällskap (1-5 personer, priset för hela båten). Mellan Sibboviken och Fagerö är det möjligt att beställa transport för nedsatt pris à 80 € / riktning.


Venetaxi.com tarjoaa henkilökuljetuksia pienryhmille (1-5 matkustajaa) Sipoon ja Porvoon vesialueilla. Mantereella palvelemme muun muassa Karhusaaren, Gumbostrandin, Kalkkirannan ja Svartbäckin satamia. Kalustonamme on näppärä ja merikelpoinen HT-vene luotettavalla Yamaha-perämoottorilla.

Venetaxi.com erbjuder persontransporter för smågrupper (1-5 passagerare) i Sibbo och Borgå vattenområden. På fastlandet betjänar vi bland andra Björnsö, Gumbostrand, Kalkstrand och Svartbäck hamnar. Vår utrustning består av en praktisk och sjöduglig HT-båt med pålitlig Yamaha utombordsmotor.

Venetaxi.com provides sea transportation for small groups (1-5 passengers) in the sea areas of Sipoo and Porvoo. Our ports of call on mainland include Karhusaari, Gumbostrand, Kalkkiranta and Svartbäck. Our equipment consists of a practical and seaworthy hardtop boat with a reliable Yamaha outboor engine.

Hinnasto – Prislista – Price list

Alla on esimerkkejä hinnoista. Sipoon vesialueella on useita kiinteästi hinnoiteltuja reittejä. Lopullinen hinta sovitaan aina ennakkoon. HUOM! Maksutapoina käyvät toistaiseksi ainoastaan käteinen ja MobilePay (korttimaksumahdollisuus tulossa). Kaikkiin hintoihin sisältyy alv. 10 %. Kuitin saa aina halutessaan sähköpostitse. Yritys- ja yhteisöjäsenille on myös laskutus mahdollista.

Nedan finns exempel på priser. På Sibbo vattenområde finns flera fast prissatta rutter. Slutliga priset överenskommes alltid i förväg. OBS! För närvarande är betalning möjligt endast med kontanter eller MobilePay (kortbetalningsmöjlighet på kommande). I alla priser ingår moms. 10 %. Kvitto levereras alltid enligt önskemål per e-post. För företags- och samfundskunder är även fakturering möjligt.

Below you can see examples of prices. There are several fixed priced routes in the waterways of Sipoo. Final price of journey is always agreed upon in advance. NB! Currently payment is possible only in cash or via MobilePay (card payment option is coming). VAT 10 % is included in all prices. Receipt for payment is always provided upon request to customer’s e-mail address. For business customers invoicing option is available.

Hinnat – Priser – Prices -> 31.7.2024

Lähtö / Avgång / DepartureSaapuminen / Destination*Aika / Tid / TimeHinta / Pris / Price
Kalkkiranta / KalkstrandNorrkullalandet10 min65 €
GumbostrandSimsalö10 min65 €
SSS Paviljongen / SpjutsundKalvön10 min65 €
Meno-paluu / tur-retur / return trip+50 €
Sipoonranta / SibbostrandenSkyttenskär20 min85 €
Meno-paluu / tur-retur / return trip+45 €
Kalkkiranta / GumbostrandPirttisaari / Pörtö (koulu / skolan)25 min90 €
Meno-paluu / tur-retur / return trip+50 €
SSS Paviljongen / SpjutsundPirttisaari / Pörtö (koulu / skolan)35 min95 €
Meno-paluu / tur-retur / return trip+50 €
* Mainitun saaren lisäksi myös muut lähellä sijaitsevat saaret / Förutom nämnd holme även andra närliggande holmar / Except said island, also nearby situated other islands.

Aikaveloitus – Tidsbaserad debitering – Time based pricing

Ensimmäinen tunti / Första timmen / First hourà 110 €
Seuraavat tunnit / Följande timmar / Following hoursà 65 €
Minimiveloitus / Minimi debitering / Minimum fee*90 €

*Ajoaika 0-45 minuuttia / Körtid 0-45 minuter / Driving time 0-45 minutes

Yhteystiedot – Kontaktuppgifter – Contact information

Puh./Tfn./Tel. +358440811020 (myös/också/also WhatsApp)

info@venetaxi.com

Venetaxi.com on Facebook