Venetaxi.com – venetaksisi Sipoossa, Porvossa ja Helsingissä!

Venetaxi.com palvelee jälleen kesäkuussa 2023!
Venetaxi.com betjänar igen i juni 2023!
Venetaxi.com serves again in June 2023!

M/b LauluVeneelle tehdään toukokuussa moottoripäivitys ja muita huoltotoimenpiteitä. Palaamme liikenteeseen kesäkuussa 2023.

M/b LauluVene genomgår en motoruppdatering och övriga servicefunktioner i maj. Vi återvänder till trafik i juni 2023.

M/b LauluVene is undergoing engine update and other service functions in May. We return to trafic in June 2023.

Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning / Kind regards,

-Kristian.
kippari/skeppare/skipper
m/b LauluVene